Ślub konkordatowy – co musisz wiedzieć?

Od tego, jaki ślub weźmiemy, zależy wiele czynników. Wiara chrześcijańska lub jej brak jest jednym z nich. A czy można wziąć ślub kościelny bez brania ślub cywilnego? Można – od tego jest ślub konkordatowy. Czym taki ślub jest? Jakie dokumenty są potrzebne do jego zawarcia? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się!

Ślub konkordatowy – czym jest?

Ślub konkordatowy to właściwie połączenie ślubu cywilnego i kościelnego. Jest ślubem kościelnym, które sprawia, że małżeństwo musi zostać uznane za ważne zarówno przez polskie prawo, jak i Kościół Katolicki. Zawierając ślub konkordatowy, nie trzeba dodatkowo brać ślubu cywilnego. Wystarczy udać się po ceremonii do urzędu cywilnego, aby odebrać stosowne dokumenty. 

Ślub konkordatowy dokumenty

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby wziąć ślub konkordatowy?

Takie jak w przypadku ślub cywilnego i kościelnego. Pan i panna młoda nie mogą być ze sobą spokrewnieni ani spowinowaceni. Nie mogą też być osobami adoptowaną i adoptującą. Prawo zabrania również brania ślubu osobom, które już trwają w związku małżeńskim. Osoby chcące wziąć ślub muszą także być pełnoletnie. Wyjątek stanowi sytuacja, w której panna młoda ukończyła 16 lat i sąd wyraził zgodę na ślub).

Sprawdź: Jakie korzyści daje ślub cywilny?

Dokumenty potrzebne do ślubu konkordatowego

Jakie dokumenty są potrzebne do ślubu konkordatowego? 

  • kopia ważnego dowodu osobistego pana i pani młodej albo paszportów,
  • akty urodzenia,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające, że możecie wziąć ślub,
  • potwierdzenie chrztu i bierzmowania pana i pani młodej,
  • potwierdzenie odbycia kursu przedmałżeńskiego.

Dokumenty do ślubu – wizyta w kancelarii parafialnej

Na kilka, a nawet kilkanaście miesięcy przed planowanym ślubem należy udać się do parafii, gdzie ma odbyć się uroczystość. Będą Wam potrzebne aktualne świadectwa chrztu, które powinny zawierać informację o przyjęciu bierzmowania oraz o stanie wolnym, a także ważne dowody osobiste. 

Urząd stanu cywilnego – co potrzebne do ślubu? 

Najpóźniej na 3 miesiące przed ceremonią para młoda powinna udać się do Urzędu Stanu Cywilnego. Na tę wizytę będziecie potrzebowali, oprócz dowodów osobistych, również dowodu uiszczenia opłaty skarbowej. Opłata skarbowa musi wpłynąć na konto urzędu w mieście, w którym będziecie brać ślub konkordatowy. W USC powinniście otrzymać zaświadczenie o tym, że możecie zawrzeć związek małżeński. 

Kancelaria parafialna – druga wizyta

Podczas drugiej wizyty potrzebne są takie dokumenty, jak:

  • zaświadczenie z USC,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego,
  • jeżeli jedno z Was jest z innej parafii, może być potrzebne potwierdzenie o odczytaniu zapowiedzi,
  • niektóre parafie wymagają również indeksu katechizacji. 

W dniu ślubu – trzecia wizyta w kancelarii parafialnej

W dniu ślubu również należy udać się do kancelarii parafialnej z zaświadczeniem o spowiedziach, które odbyli przyszli małżonkowie. 

Dokumenty potrzebne do ślubu konkordatowego

Ślub konkordatowy – formalności po ceremonii

W ciągu 5 dni od Waszego ślubu duchowny udzielający ślubu ma obowiązek zanieść stosowne dokumenty do USC. Na ich podstawie kierownik urzędu rejestruje małżeństwo. Jeżeli formalności zostaną dopełnione przed ślubem, małżeństwo jest ważne już w momencie złożenia oświadczenia woli. 

Sprawdź: Ile się czeka na ślub cywilny?

Redakcja projektyslubne.pl