Ślub cywilny – ile się czeka?

Kto może wziąć ślub cywilny? Co jest potrzebne do zawarcia ślubu cywilnego? Ile się czeka na ślub cywilny? Czy można przyspieszyć jego zawarcie? Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule!

Kto może wziąć ślub cywilny?

Według polskiego prawa, ślub mogą wziąć osoby:

  • pełnoletnie (wyjątek stanowi sądowa zgoda na udzielenie ślubu 16 letniej pannie młodej),
  • osoby stanu wolnego (nie będące w związkach małżeńskich),
  • niespokrewnione ani nie spowinowacone ze sobą (rodzice-dzieci, brat z siostrą, itd.),
  • nie są ze sobą przysposobione (jedna strona nie jest osobą adoptowaną, a druga – adoptującą).
Ślub cywilny ile się czeka

Co jest potrzebne do ślubu cywilnego?

Aby wziąć ślub cywilny, w pierwszej kolejności narzeczeni muszą udać się do Urzędu Stanu Cywilnego. Dokumenty, jakie będą im potrzebne, to:

  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  • dowód tożsamości,
  • odpis aktu urodzenia,
  • w przypadku rozwodników akt stanu cywilnego oraz sentencję rozwodu lub akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
  • w przypadku wdowców – akt stanu cywilnego i akt zgonu współmałżonka.

Czasami do zawarcia małżeństwa będzie potrzebny zagraniczny akt urodzenia (jeżeli pan i panna młoda mają polskie obywatelstwo, ale nie mają polskich aktów urodzenia), sądowe zezwolenie na ślub (jeżeli jest konieczne) lub zagraniczny dokument potwierdzający rozwód (jeżeli dotyczy któregoś z przyszłych małżonków). Jeśli pan bądź panna młoda korzystają z pełnomocnictwa, do zawarcia związku małżeńskiego będzie potrzebne sądowe zezwolenie na zawarcie ślubu przez pełnomocnika. 

Kolejnym krokiem jest podpisanie przez narzeczonych zapewnienia o tym, iż według ich wiedzy nie ma okoliczności uniemożliwiających im zawarcia związku małżeńskiego. Później ustala się termin ślubu. 

Zobacz: Co daje ślub cywilny?

Ślub cywilny przyspieszony

Ślub cywilny – ile się czeka?

Na zawarcie związku małżeńskiego czeka się miesiąc. Jednak w niektórych przypadkach można wziąć ślub cywilny przyspieszony – takie przypadki to na przykład choroba pani lub pana młodego, ciąża albo nagły wyjazd. Każdą sprawę urzędnik USC bada indywidualnie. Co trzeba zrobić, aby otrzymać ślub cywilny przyspieszony? Należy złożyć wniosek o skrócenie terminu oczekiwania na udzielenie ślubu oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

Zobacz: Czym jest ślub konkordatowy?

Ślub cywilny – koszty

Opłata za samo udzielenie ślubu cywilnego wynosi 84 złote. Oprócz tego, można zapłacić za przeprowadzenie ceremonii poza urzędem, jeżeli narzeczeni mają takie życzenie – wtedy trzeba dopłacić 1000 złotych. Ale tak czy siak urzędnik musi wyrazić zgodę na udzielenie ślubu w miejscu wskazanym przez pana i panią młodą. Miejsce ślubu cywilnego musi spełniać określone warunki – być bezpieczne dla uczestników wydarzenia i nie może ujmować powagi ceremonii. Miejscem, gdzie udziela się ślubu cywilnego, jest chociażby szpital lub więzienie. Zaleca się jednak wpisanie we wniosku o udzielenie ślubu poza urzędem wyjaśnienia, dlaczego para młoda chce zawrzeć związek małżeński w tym akurat miejscu. Inną opłatą jest koszt zaświadczenia o zdolności prawnej do wzięcia ślubu (dotyczy obcokrajowców) – wynosi ona 38 złotych. Zbliżoną kwotę (39 złotych) trzeba zapłacić za wydanie decyzji o przyspieszonej dacie ślubu. 

Redakcja projektyslubne.pl